ROP42
adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP42

ROP42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42 wyposażony w moduł MAR42 przeznaczony jest do wywoływania alarmu przez osobę, która zauważyła pożar. ROP42 pracuje w linii dozorowej centrali AFS42. Zawiera izolator zwarć.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Dla układu elektronicznego MAR42 są rozpoznawalne dwa stany ROP42: jego brak oraz stan alarmowania. Moduł MAR42 ma zakodowany unikalny adres w danym systemie AFS42 – od 00 do 99. Centrala AFS42 trzy razy na sekundę “odpytuje” każdy dołączony do niej ostrzegacz ROP42, otrzymując w odpowiedzi wszystkie stany pracy i na ich podstawie podejmuje decyzje wynikające z konfiguracji systemu. Zbicie szybki, a tym samym wciśnięcie przycisku w ostrzegaczu ROP42, powoduje wysłanie sygnału alarmowego, który przez centralę AFS42 traktowany jest jako alarm I stopnia. ROP42 ma zrealizowany na obwodzie drukowanym MAR42 układ izolatora zwarć. Stan izolatora nie jest przekazywany do centrali podczas odpytywania gniazda, natomiast centrala jest w stanie zlokalizować, które ROP42 mają rozwarte izolatory, na podstawie informacji jednostronnych odpowiedzi ROP42 w linii pętlowej. ROP42, w którym jest rozwarty izolator, jest zasilany i “widziany” przez centralkę od tej strony, w której nie ma zwarcia.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Rodzaj elementu liniowego adresowalny z wbudowanym izolatorem zwarć
Napięcie zasilania 20V (od 12V do 30V)
Pobór prądu 400uA
Współpraca z centralą sygnalizacji pożarowej AFS42
Zasada działania izolatora dwukierunkowy automatyczny napięciowy
Napięcie odcięcia 6V
Wtrącona rezystancja szeregowa 0,04Ohm
Rodzaj transmisji do centrali cyfrowa
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania tak
Czas reakcji na zwarcie w linii 10 ms
Wymiary ROPa 88 x 88 x 52 mm
Materiał obudowy ROPa czerwony ABS
Stopień ochrony ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody
Zakres temperatur pracy od -10 do +55 st. C
Zakres temperatur przechowywania od -25 do +55 st. C
Wilgotność względna 80%

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 637-010-87-21