OSD23
optyczna czujka dymu

OSD23

OSD23

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Czujka OSD23 produkowana jest w następujących odmianach:

  • OSD23Z – czujka standardowa, dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmu.
  • OSD23M – czujka dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmu, sygnalizuje stan dozorowania krótkimi błyskami LEDa występującymi co około 3 sekundy, natomiast stan alarmowania ciągłym świeceniem LEDa.
  • OSD23R – czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia.
  • OSD23MR – połączenie dwóch powyższych opcji.

Optyczna czujka dymu OSD23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry elektryczne czujki OSD23 umożliwiają stosowanie jej z powodzeniem w systemach sygnalizacji pożaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, uniemożliwiającym jednocześnie dostanie się światła oraz owadów do wnętrza komory pomiarowej.
Konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.
Wnętrze komory jest oświetlane w odstępach 3 sekundowych silnymi błyskami światła podczerwonego, wytworzonego przez specjalną laserującą diodę LED ustawioną pod takim kątem do osi detektora – diody PIN, aby światło z diody nie oświetlało bezpośrednio detektora. Stałe powtarzające się przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej powoduje przejście układu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu, jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 2V na minimum 1 sekundę.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie dozorowania 18V (12V-28V)
Prąd dozorowania (średni) 35 μA
Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie) 110 μA
Prąd alarmowania 18 mA (przy 18V)
Temperatura pracy -22 C do +55 C
Wilgotność względna 95% przy 40 C
Masa czujki ok. 140g
Zakres temperatur pracy -25°C do +70°C

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300 Olkusz
NIP: 637-010-87-21