MME42
moduł komunikacyjny LAN / Ethernet (TCP/IP)

MME42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

MME42 jest urządzeniem umożliwiającym komunikację pomiędzy komputerem PC (z zainstalowanym programem AFS42 podłączonym do sieci LAN) a centralą AFS42. Umożliwia tym samym konfigurowanie centrali, odczyt zdarzeń oraz wydruk raportu z poziomu programu komputerowego.

Moduł MME42 można także zastosować do połączeń poprzez sieć Internet. Pozwala to na zdalną diagnostykę i konfigurację systemu.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Urządzenie MME42 jest wyposażone w elektroniczny układ mikroprocesorowy. Posiada wbudowany konwerter RS485. Urządzenie posiada trzy złącza: RJ12/MC4 (RS485) do podłączenia centrali AFS42 oraz RJ45 do podłączenia lokalnej sieci komputerowej – LAN (kable nie wchodzą w skład modułu MME42).

Bezpośrednio z obudowy wyprowadzone są trzy przyłącza:

  • RJ45 – umożliwiające podłączenie modułu do sieci LAN,
  • RJ12 oraz MC4 (rozłączne gniazdo śrubowe) – umożliwiające podłączenie modułu do centrali AFS42 – zasilania oraz linii komunikacyjnej RS485 (przewody: A i B)

Moduł sieciowy MME42 działa w pełni automatycznie i nie wymaga poza instalacją bieżącej obsługi. Od strony centrali AFS42 (RS485 – złącze RJ12/MC4) oprócz sygnałów komunikacyjnych A i B doprowadzone jest zasilanie 12V. Praca MME42 sprowadza się do konwersji danych przesyłanych z programu AFS42 (na komputerze PC poprzez sieć LAN) na postać danych w formie sygnałów interfejsu RS485 centrali AFS42 oraz na konwersji w przeciwnym kierunku tj. konwersji sygnałów interfejsu RS485 na dane w protokole Ethernet.

Opis kontrolek sygnalizacyjnych:

1. czerwona kontrolka – miga, gdy moduł otrzymuje poprawne ramki ze strony centrali (nie oznacza to, że moduł posiada uprawnienie na komunikację z AFS42)

2. żółta kontrolka – miga podczas normalnej pracy urządzenia; świadczy o poprawnym zasilaniu i pracy procesora w module MME

3. zielona kontrolka transmisji danych z sieci LAN (TCP/IP) – miga podczas transmisji danych, świeci podczas poprawnego zestawienia połączenia Ethernet.

Centrala AFS42 zapewnia izolację galwaniczną złącza RS485, dzięki czemu moduł MCU42 (USB) jest odseparowany.

Przed połączeniem z centralą należy zezwolić na pracę z MME42 w ustawieniach centrali, przechodząc z głównego menu do menu USTAWIENIA\MMX MOŻLIWE i wybierając ustawienie W SYSTEMIE na wartość TAK dla jednego z podanych modułów MMX.

Moduł MME42 poza konfiguracją centrali umożliwia także pobieranie (i wydruk) zdarzeń oraz zdalną pracę z centralą (przesłanie ekranu LCD i przycisków) z poziomu komputera.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie zasilania 24V DC (z AFS42)
Pobór prądu 100-200mA
Temperatura pracy 0°C do +40°C
Wilgotność względna do 80% przy 40°C
Obudowa tworzywo sztuczne
Wymiary 134 x 77 x 31 mm
Masa z przewodami 110g ± 5g

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 637-010-87-21