KLP47P
konwerter linii pożarowej do alarmowej

KLP47P

KLP47P

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Konwerter linii pożarowej KLP47P (konwencjonalnych linii systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru) do linii systemów sygnalizacji włamania i napadu umożliwia podłączenie konwencjonalnej, dwuprzewodowej linii z detektorami pożarowymi do sześcioprzewodowej linii pożarowej centralki włamaniowej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Konwerter posiada dwa przekaźniki przełączane pod wpływem sygnału alarmu czujki i sygnału sabotażu (przerwa linii, wyjęcie czujki z gniazda). Przełączniki stanu działania przekaźników (NC/NO) oraz trybów pracy dostępne są w postaci wysuniętych pętelek przewodów w różnych kolorach („zworki”). Ustawienia fabryczne urządzenia: wszystkie zworki zwarte (włączona funkcja sabotażu, przekaźniki w trybie NC, włączona funkcja autoreset, wyłączona funkcja kasowania pierwszego alarmu z czujki).

Rysunek przedstawia stan styków przekaźników dla ustawień fabrycznych urządzenia po podaniu zasilania w stanie dozorowania: zwarte odpowiednio 3 z 4 i 6 z 7.

Alarm dowolnej czujki spowoduje: miganie kontrolki AL co około 6 sekund i przełączenie styków przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8) – jest to sygnał „alarm” dla centrali włamaniowej.
Przerwanie linii dozorowej spowoduje zaświecenie kontrolki AL i przełączenie przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5) – jest to sygnał „sabotaż” dla centralki włamaniowej.

Linia dozorowa posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe – zwarcie w linii jest sygnalizowane miganiem kontrolki AL, przełączeniem przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8), zaświeceniem kontrolki SAB i przełączeniem przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5). Rozwarcie zworki czerwonej (autoreset) powoduje zatrzask stanu alarmu: (zwarte 7 i 8) oraz ciągłe świecenie kontrolki AL, aż do momentu wyłączenia zasilania urządzenia.

Zworki żółta i niebieska zmieniają tryb pracy przekaźników sygnalizacyjnych z NC (zwarte – stan fabryczny) na NO (rozwarte).
Rozwarcie zworki czarnej powoduje włączenie funkcji kasowania – anulowanie pierwszego alarmu z czujki (unieważnienie przypadkowych alarmów z czujek).

W linii dozorowej (zaciski 1 i 2 LINIA) może pracować max. 50 czujek OSD23 wraz z gniazdami GNP18, przy czym alarm może wystąpić równocześnie w maksymalnie 12 czujkach.

Linia dozorowa musi być zakończona rezystorem końcowym o wartości 2,7kΩ, zamontowanym w ostatnim gnieździe w linii dozorowej.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie zasilania 12V DC
Maksymalny pobór prądu
– w stanie dozorowania 40mA dla 2xNC 15mA dla 2xNO
– w stanie alarmowania 160mA
Obciążalność styków przekaźnika 24V/1A (125V/0,5A)
Kontrolki zielona – zasilanie urządzenia
czerwona – stan alarmu w linii dozorowej
żółta – stan sabotażu w linii dozorowej
Zworki żółta – stan pracy przekaźnika SAB (zwarta: NC, rozwarta: NO)
niebieska – stan pracy przekaźnika AL (zwarta: NC, rozwarta: NO)
czerwona – autoreset (zwarta: autoreset linii dozorowej, rozwarta: zatrzask alarmu)
czarna – funkcja kasowania (zwarta: wyłączona funkcja kasowania, rozwarta: anulowanie pierwszego alarmu z czujki)
Zakres temperatur pracy -25° C do +55° C
Wilgotność względna do 80% przy +40°C
Waga 100g
Wymiary 90 x 105x 70 mm

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 637-010-87-21