WARUNKI GWARANCJI na urządzenia zakupione w firmie LEP

 

1. Okres gwarancji na produkowane przez nas wyroby wynosi 2 lata od daty zakupu z wyjątkami zawartymi w punkcie 2.

2. Okres gwarancji na czujki OSD23 i OSD63 wynosi 10 lat.

3. Producent gwarantuje, że wada fabryczna zostanie usunięta bezpłatnie w okresie gwarancji w możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni roboczych) od momentu dostarczenia urządzenia do producenta. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

4. Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone do producenta wyłącznie na koszt użytkownika z informacją o rodzaju uszkodzenia lub z opisem nieprawidłowości w działaniu. Przesyłki wysyłane na koszt producenta nie będą odbierane.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej producent ponosi koszty odesłania urządzenia do użytkownika. Jeżeli reklamowane urządzenie będzie sprawne (w tym zła konfiguracja lub zabrudzenie w przypadku czujek) – koszty odesłania ponosi użytkownik.

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane:

 • niewłaściwym transportem, instalacją i eksploatacją niezgodną z dokumentacją techniczną lub niezgodną z przeznaczeniem wyrobu,
 • samowolnym wykonaniem napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
 • zdarzeniami losowymi (np. wyładowania atmosferyczne, powódź, zalanie, itp.).

7. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne takie jak bezpieczniki, baterie, itp.

8. Uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p. 6 mogą być usunięte jedynie na koszt użytkownika. Czyszczenie czujek OSD23 wykonujemy nieodpłatnie tylko w przypadku modeli wyprodukowanych przed kwietniem 2003r.

9. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie urządzenia z nienaruszoną nalepką z numerem seryjnym oraz posiadanie dokumentu zakupu.

10. Korespondencja serwisowa jak też serwis oprogramowania (porady, pomoc techniczna) odbywają się wyłącznie drogą mailową.

LEP Maciej Kluczewski

Wspólna 9
32-300 Olkusz
tel. 32 754 54 54
tel. 32 754 54 55
tel. 600 80 13 16 (w szczególnych przypadkach)
email: biuro@lep.pl

  Adres email

  Numer telefonu

  Wiadomość  Polityka prywatności

  VAT-ID: PL6370108721

  REGON: 271109882