MTS42
moduł tablicy synoptycznej

MTS42

MTS42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Sterownik tablicy synoptycznej MTS42 jest przeznaczony do obsługi tablic synoptycznych lub innych urządzeń wskaźnikowych w systemie AFS42. Tablica synoptyczna jest urządzeniem posiadającym grupę wskaźników, które mogą posłużyć do sygnalizacji stanu poszczególnych części systemu AFS42 (np. tablica z diodami LED z nadanymi nazwami pomieszczeń). MTS42 jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji przesyłanych przez centralę AFS42 i sterowanie wyjściami, do których podłączone są wskaźniki.
MTS42 rozróżnia trzy stany elementów systemu AFS42 (adresy i strefy) – awarię, alarm I stopnia oraz alarm II stopnia. Dodatkowo MTS42 jest w stanie sygnalizować stany specjalne oraz awarie ogólne centrali. Ponieważ MTS42 jest w stanie sterować 25 wskaźnikami, w przypadku potrzeby zbudowania tablicy synoptycznej z większą liczbą wskaźników można w systemie AFS42 instalować równocześnie więcej niż jeden moduł MTS42.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Działanie modułu sprowadza się do dwóch zasadniczych trybów: trybu konfiguracji i trybu dozoru.
W trybie konfiguracji moduł jest podłączony do komputera poprzez złącze USB. Złącze USB zapewnia zasilanie i komunikację z komputerem. Z poziomu komputera, w dedykowanym programie do obsługi MTS42, ustalona zostaje i przesłana konfiguracja modułu.
W trybie dozoru MTS42 jest zasilony z dedykowanego zasilania 12V DC i jest podłączony do magistrali RS485 centrali AFS42. Dzięki temu cały czas monitoruje stan centrali i w razie potrzeby uruchamia odpowiednie wyjścia zgodnie z konfiguracją zapisaną w nieulotnej wewnętrznej pamięci typu FLASH.
Konfiguracja modułu, obsługiwane stany i precyzyjny opis sterowania wyjściami (miganie) zostały szczegółowo opisane instrukcji obsługi modułu.

 

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie zasilania 5V DV (USB), 12V DC (dozór)
Pobór prądu 50mA
Ograniczenie prądów wyjściowych na zaciskach 1-25 przy użyciu rezystorów 1,2 k ohm – 10mA 600 ohm – 20mA 240 ohm – 50mA 120 ohm – 100mA
Zabezpieczenie prądowe łączne dla wyjść nr 1-25 500mA
Temperatura pracy -20°C do +40°C
Wilgotność względna do 80% przy 40°C
Obudowa plastikowa na szynę DIN
Wymiary 107 x 90x 66 mm
Masa 100g ± 5g

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 637-010-87-21