AFS42
centrala przeciwpożarowa

AFS42

centrala przeciwpożarowa

AFS42

centrala ppoż tył

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Centrala ppoż AFS42 jest głównym elementem, w oparciu o który można zbudować nowoczesny system sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru oraz na automatyczne uruchomienie niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych.

Centrala ppoż AFS42 została zaprojektowana z myślą o budowie systemu sygnalizacji pożarowej dostosowanego do konkretnego obiektu. W celu uzyskania potrzebnej liczby linii adresujących i wyjść dla urządzeń wykonawczych, można połączyć do pięciu central ppoż AFS42 w jeden system. Pozwala to także na budowę systemu rozproszonego, którego centrale połączone są tylko siecią RS485, a reszta połączeń ma charakter lokalny w obrębie każdej z central.

Cały system jest zarządzany z jednej centrali nadrzędnej. W celu zwiększenia niezawodności, sieć RS485 jest prowadzona dwoma niezależnymi torami. Dodatkowo, w przypadku jednoczesnej awarii komunikacji, na obu torach centrale przechodzą w tryb pracy samodzielnej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Praca centrali ppoż AFS42 opiera się na wykonywaniu programów w trzech współpracujących ze sobą mikroprocesorach – na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci centrali przez instalatora. Kontrolowane są nieustannie trzy niezależne kanały informacyjne: stan linii dozorowej, stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów oraz stan urządzeń wykonawczych. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe.

Konfiguracja centrali pozwala na grupowanie adresów w linii dozorowej w strefy, ustawianie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych oraz na wprowadzanie opisów tekstowych dla adresów, stref i urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centrali. W pracy mikroprocesorów centrali uwzględnione są wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych lub zawieszeniem się programu. Centrala ppoż AFS42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów.

System sygnalizacji pożaru

System zbudowany z pięciu central posiada pięć linii dozorowych, 500 adresów i 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala ppoż AFS42 kontroluje obecność detektorów w linii (poprawną pracę) oraz stan alarmu danego detektora.

Centrala ppoż AFS42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej adresowalnymi czujkami dymu i ciepła OSD63A oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. OSD63 i ROP42 zawierają układ adresujący z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w których stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Liczba stref definiowanych 50
Możliwość pracy sieciowej tak – maksymalnie 5 central
Rodzaj centrali adresowalna
Liczba wyjść przekaźnikowych 4
Maksymalny prąd styków przekaźników 1A/30V DC
Konfigurowane właściwości wyjść przekaźnikowych: – NC/NO – potencjałowe / bezpotencjałowe – nadzorowane / nie nadzorowane – możliwość wyciszenia tak / tak / tak / tak
Wielostopniowa organizacja alarmowania tak
Alarmowanie współzależne tak
Pojemność licznika alarmów 10 000 zdarzeń
Zegar czasu rzeczywistego tak +/- 2s na dobę
Liczba linii dozorowych 1
Rodzaj linii dozorowej pętlowa
Maksymalna liczba elementów w linii 100
Maksymalna liczba elementów w linii z uwzględnieniem linii bocznych 120
Maksymalna liczba elementów w pojedynczej linii bocznej 4
Napięcie linii dozorowej 20V
Maksymalny prąd w stanie dozoru 400mA
Dopuszczalna pojemność skuteczna linii 100nF
Dopuszczalna indukcyjność linii 0,1mH
Dopuszczalna rezystancja linii 80Ohm
Izolator zwarć w obwodzie wyjściowym centrali tak
Izolator zwarć w każdym elemencie liniowym tak
Ustawiane opóźnienia sygnałów tak
– oczekiwanie na potwierdzenie alarmu od 0 s do 40 min co 10s
– rozpoznanie zdarzenia po potwierdzeniu od 0 s do 40 min co 10s
– opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych od 0 s do 40 min co 10s
Alarmowanie współzależne tak
Zegar czasu rzeczywistego tak +/- 2s na dobę
Zalecany kabel w linii dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8
Podłączenie ekranu kabla linii dozorowej jednostronnie do obudowy centrali
Zalecany kabel sygnałowy HLGs 2×1,0
Uziemienie obudowy centrali żyła PE przewodu zasilającego
Podłączenie ekranu kabla transmisji RS485 jednostronnie do obudowy centrali
Wersja oprogramowania centrali AC5 AS5
Masa (bez akumulatorów) 5,4 kg
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 403 x 231 x 115 mm

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

Wspólna 9, 32-300 Olkusz
NIP: 637-010-87-21