AFS42
zalety i rozwiązania funkcjonalne

Największą zaletą systemu AFS42 jest jego niezawodność. System można skonfigurować na miarę (według istniejącej infrastruktury), ale również rozwijać w trakcie rozbudowy nadzorowanego obiektu i/lub rosnących potrzeb i oczekiwań funkcjonalnych.

schemat rozbudowanego systemu sygnalizacji pożaru

Schemat rozbudowanego systemu, zawierającego 5 central połączonych siecią RS485 i 500 adresów (czujki dymu i ciepła OSD63 oraz ręczne ostrzegacze pożarowe ROP42)

Pojedyncza centrala systemu AFS42 może obsługiwać 100 adresów umieszczonych w linii dozorowej. Centrale można łączyć w sieć (maksymalnie 5) tworząc system obejmujący aż do 500 punktów adresowych i do 40 urządzeń WE/WY (dostępnych bezpośrednio w centralach).
Punkty adresowe linii dozorowej można łączyć w strefy, umożliwiając realizację algorytmów alarmowania współzależnego.

Konfiguracja systemu oraz praca centrali może być realizowana i nadzorowana w sposób stały za pomocą bezpłatnego oprogramowania na PC z użyciem USB lub Ethernet (LAN/WAN).

Producent oferuje szereg dodatkowych modułów (podłączanych do centrali lub linii dozorowej), rozszerzających możliwości funkcjonalne oraz podnoszących komfort projektowania, instalowania i użytkowania systemu przeciwpożarowego AFS42.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882