AFS42
informacje wstępne

System wykrywania i sygnalizacji pożaru AFS42 jest systemem adresowalnym tj. umożliwiającym precyzyjną lokalizację pożaru wykrytego przez detektory (czujki) lub alarmu wywołanego ręcznym przyciskiem pożarowym (ROP) i przekazanie tej informacji personelowi obsługi lub powiadomienie odpowiednich służb.

systemy sygnalizacji pożaru

Schemat prostego systemu, zawierającego czujki dymu i ciepła (OSD63) oraz ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP42)

Centrala systemu AFS42 obsługuje do 100 adresów umieszczonych w linii dozorowej. Linia może mieć postać pętli lub linii otwartej. W linii dozorowej mogą pracować detektory dymu/ciepła (czujki), ręczne ostrzegacze pożarowe (ROPy) oraz urządzenia UW (urządzenia WE/WY tj. elementy sygnalizacyjne lub sterujące).

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882