ROP42
Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP42

ROP42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42 wyposażony w moduł MAR42 przeznaczony jest do wywoływania alarmu przez osobę, która zauważyła pożar. ROP42 pracuje w linii dozorowej centralki AFS42. Zawiera izolator zwarć.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Dla układu elektronicznego MAR42 są rozpoznawalne dwa stany ROP42: jego brak, oraz stan alarmowania. Moduł MAR42 ma zakodowany unikalny adres w danym systemie AFS42 – od 00 do 99. Centrala AFS42 trzy razy na sekundę „odpytuje” każdego dołączonego do niej ROP42 otrzymując w odpowiedzi wszystkie stany pracy i na ich podstawie podejmuje decyzje wynikające z konfiguracji systemu. Zbicie szybki a tym samym wciśnięcie przycisku w ostrzegaczu ROP42 powoduje wysłanie sygnału alarmowego, który przez centralkę AFS42 traktowany jest jako alarm I stopnia. ROP42 ma zrealizowany na obwodzie drukowanym MAR42 układ izolatora zwarć. Stan izolatora nie jest przekazywany do centralki podczas odpytywania gniazda, natomiast centralka jest w stanie zlokalizować które ROP42 mają rozwarte izolatory na podstawie informacji jednostronnych odpowiedzi ROP42 w linii pętlowej. ROP42, w którym jest rozwarty izolator jest zasilany i „widziany” przez centralkę od tej strony w której nie ma zwarcia.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Rodzaj elementu liniowegoadresowalny z wbudowanym izolatorem zwarć
Napięcie zasilania20V (od 12V do 30V)
Pobór prądu400uA
Współpraca z centralką sygnalizacji pożarowejAFS42
Zasada działania izolatoradwukierunkowy automatyczny napięciowy
Napięcie odcięcia6V
Wtrącona rezystancja szeregowa0,04Ohm
Rodzaj transmisji do centralicyfrowa
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilaniatak
Czas reakcji na zwarcie w linii10 ms
Wymiary ROPa88 x 88 x 52 mm
Materiał obudowy ROPaczerwony ABS
Stopień ochronyROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody
Zakres temperatur pracyod -10 do +55 st. C
Zakres temperatur przechowywaniaod -25 do +55 st. C
Wilgotność względna80%

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55