OSD63
Czujka multisensorowa

(optyczno-temperaturowa)

Czujka OSD63

OSD63 (widok od strony kontaktów)

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Czujka multisensorowa OSD63 (optyczno-temperaturowa) pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej oraz włamaniowej i przeznaczona jest do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz a także a także zmian temperatury wywołanych zjawiskami pożarowymi. Czujka OSD63 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych.

Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD63 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.

Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1sec.

Dobór długości fali wiązki pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów niskoenergetycznych – czyli tlenie się i żarzenie materiałów we wstępnej fazie powstawania pożarów.

Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki OSD63 (2 detektory) działają w systemie różniczkowo nadmiarowym – identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury.

Każda czujka jest indywidualnie testowana i kalibrowana na pożądaną wartość zadymienia oraz progu temperaturowego. Czułość każdej czujki jest ustawiana w specjalnej komorze dymowej z zachowaniem powtarzalnych warunków temperatury, wilgotności i zadymienia.

Budowa (rozwiń/zwiń)

Czujka złożona jest z kilku elementów z tworzywa sztucznego które można rozłożyć bez użycia specjalistycznych narzędzi. Ma to na celu ułatwienie ewentualnego serwisowania (odkurzenie, umycie elementów) w przypadku silnie zabrudzonych pomieszczeń w których algorytm auto kompensacji wyczerpał swoje możliwości adaptacji.

Integralną częścią każdej czujki jest gniazdo GN63. Zostało one zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu i skróceniu czasu potrzebnego na uruchomienie czujki w danym systemie. Podłączenie przewodów do gniazda polega na wsunięciu odizolowanej końcówki w boczny otwór wkładki (zgodnie z opisem na gnieździe). Podłączenie odbywa się bez użycia narzędzi (np śrubokręta) i można je wykonać jedną ręką. Gniazdo posiada dwa otwory montażowe w rozstawie 65÷75mm.

USB dongle OSD63

Gniazdo OSD63

Program konfiguracyjny

Odczyt zabrudzenia

Możliwości (rozwiń/zwiń)

Dzięki wykorzystaniu w  czujce OSD63, zaawansowanego, energooszczędnego mikrokontrolera, możliwe było wyposażenie jej w rozbudowany algorytm detekcji i sterowania. Pozwala to na zrealizowanie w czujce OSD63 następujących funkcjonalności:

 • Włączenie/wyłączenie detektorów optycznyach (czujka ciepła)
 • Włączenie/wyłączenie detektorów termicznych (czujka optyczna)
 • Włączenie/wyłączenie algorytmu auto kompensacji zabrudzenia
 • Wybór trybu pracy zewnętrznego wskaźnika zadziałania (NC/NO)
 • Stały dodatkowy pobór prądu (+10mA, +20mA)
 • Możliwość obsług zewnętrznego konwencjonalnego przycisku ROP (ręczy ostrzegacz pożarowy) wraz z osobnym adresem AFS52 i wyborem progów odpowiedzi i alarmu
 • Wybór trybu alarmowania
  • zatrzaskowy
  • kasowalny
  • koniunkcja
  • tryb AR (auto reset 1s/6s)
 • Obsługa wbudowanego przekaźnika (wybór trybu NC/NO)
 • Dodatkowe prądy alarmowania (+10mA, +20mA) w stosunku do standardowego prądu 20mA
 • Konfiguracja adresów (AFS42, AFS42 ROP, adres WK)
 • Opcje sygnalizacji diodami LED (możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia danej opcji)
  • sygnalizacja dozorowania
  • sygnalizacja zabrudzenia
  • sygnalizacja uszkodzenia (lub zabrudzenia krytycznego)
  • rozróżnianie źródła alarmu (dym/ciepło)
  • stały prąd alarmowania w przypadku wyboru opcji rozróżniania źródła alarmu
 • Możliwość odczytu stanu zabrudzenia czujki
 • Obsługa komunikacji przez różne urządzenia pośredniczące
  • dongle USB OSD63 (5V)
  • power dongle USB  OSD63 (24V)
  • centrala AFS42 i moduł MCU42

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

NormaPN-EN 54-5:2000 + A1:2002, PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujkiA1R
Certyfikatnr 1438/CPR/0452,CNBOP-PIB
Napięcie dozorowania20V (12V – 28V)
Prąd dozorowania35 μA
Prąd alarmowaniazgodnie z wykresem
Wskaźniki optyczne2 szt. czerwony LED
Zakres temperatur pracy-25°C do +70°C
Statyczna temperatura zadziałania+54°C do +65°C
Zakres temp. przechowywania-30°C do +60°C
Wilgotność względna95% przy 40°C
Rozstaw otworów montażowych65 ÷ 75 mm
Masa czujki140g (± 5g)
Wymiary49/109 mm

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55