MTS42
Moduł tablicy synoptycznej

MTS42

MTS42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Sterownik tablicy synoptycznej MTS42 jest przeznaczony do obsługi tablic synoptycznych lub innych urządzeń wskaźnikowych w systemie AFS42. Tablica synoptyczna jest urządzeniem posiadającym grupę wskaźników które mogą posłużyć do sygnalizacji stanu poszczególnych części systemu AFS42 (np. tablica z diodami LED z nadanymi nazwami pomieszczeń). MTS42 jest odpowiedzialny na przetwarzanie informacji przesyłanych przez centralę AFS42 i sterowanie wyjściami do których podłączone są wskaźniki. MTS42 rozróżnia trzy stany elementów systemu AFS42 (adresy i strefy) – awarię, alarm I stopnia oraz alarm II stopnia. Dodatkowo MTS42 jest w stanie sygnalizować stany specjalne oraz awarie ogólne centrali. Ponieważ MTS42 jest w stanie sterować 25 wskaźników dlatego w przypadku potrzeby zbudowania tablicy synoptycznej z większą ilością wskaźników można w systemie AFS42 instalować równocześnie więcej niż jeden moduł MTS42.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Działanie modułu sprowadza się do dwóch zasadniczych trybów: trybu konfiguracji i trybu dozoru.
W trybie konfiguracji moduł jest podłączony do komputera poprzez złącze USB. Złącze USB zapewnia zasilanie i komunikację z komputerem. Z poziomu komputera, w dedykowanym programie do obsługi MTS42, ustalona zostaje i przesłana konfiguracja modułu.
W trybie dozoru MTS42 jest zasilony z dedykowanego zasilania 12V DC i jest podłączony do magistrali RS485 centrali AFS42. Dzięki temu cały czas monitoruje stan centrali i w razie potrzeby uruchamia odpowiednie wyjścia zgodnie z konfiguracją zapisaną w nieulotnej wewnętrznej pamięci typu FLASH.
Konfiguracja modułu, obsługiwane stany i precyzyjny opis sterowania wyjściami (miganie) został szczegółowo opisany instrukcji obsługi modułu.

 

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie zasilania5V DV (USB), 12V DC (dozór)
Pobór prądu50mA
Ograniczenie prądów wyjściowych na zaciskach 1-25 przy użyciu rezystorów1,2 k ohm – 10mA 600 ohm – 20mA 240 ohm – 50mA 120 ohm – 100mA
Zabezpieczenie prądowe łączne dla wyjść nr 1-25500mA
Temperatura pracy-20°C do +40°C
Wilgotność względnado 80% przy 40°C
Obudowaplastikowa na szynę DIN
Wymiary107 x 90x 66 mm
Masa100g ± 5g

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55