AFS42
moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe (fakultatywne) rozszerzają możliwości centrali o dodatkowe funkcje.

MMG42 – Moduł Monitoringu GSM – jest urządzeniem umożliwiającym monitoring stanu centrali pożarowej AFS42 przy pomocy sieci komórkowej GSM. W sytuacji wykrycia zdarzenia awarii lub alarmu przesyła wiadomość SMS lub wykonuje połączenie telefoniczne na jeden lub więcej skonfigurowanych w pamięci urządzenia numerów telefonów (do 8 numerów maksymalnie).

Istnieje możliwość wyboru zakresu przekazywanych informacji:

  • wybór zakresu adresów
  • wybór zakresu stref
  • wybór rodzaju zgłaszanych awarii
  • wybór poziomów alarmu

Moduł MMG43 umożliwia również zdalne sterowanie centralą poprzez wysłanie z uprawnionego telefonu SMS’a o treści „ALARM” „KASUJ” oraz „STOP” (możliwość potwierdzania i kasowania alarmów).

MTS42 – Moduł Tablicy Synoptycznej – przeznaczony jest do obsługi tablic synoptycznych lub innych urządzeń wskaźnikowych służących do sygnalizacji stanu poszczególnych części systemu AFS42 (np. tablica z diodami LED z nadanymi nazwami pomieszczeń). MTS42 jest odpowiedzialny na przetwarzanie informacji przesyłanych przez centralę AFS42 i sterowanie wyjściami do których podłączone są wskaźniki. MTS42 rozróżnia trzy stany elementów systemu AFS42 (adresy i strefy) – awarię, alarm I stopnia oraz alarm II stopnia. Dodatkowo MTS42 jest w stanie sygnalizować stany specjalne oraz awarie ogólne centrali.

MLW42 wstawione w linię dozorową systemu AFS42 umożliwia sterowanie do 4 uniwersalnych wyjść/wejść. Wyjścia są wyjściami przekaźnikowymi do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Uniwersalne wyjścia, w zależności od konfiguracji, są automatycznie sterowane odpowiednim alarmem lub awarią w systemie AFS 42.

UW mogą być także konfigurowane jako wejścia do kontroli załączenia innych urządzeń zewnętrznych lub jako ogólne wejścia informacyjne.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882