MCU42
Moduł komunikacyjny USB

MCU42

MCU42

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Moduł komunikacji USB MCU42 jest urządzeniem umożliwiającym komunikację pomiędzy komputerem PC z zainstalowanym programem AFS42 a centralą ppoż AFS42. Umożliwia tym samym konfigurowanie centrali, odczyt zdarzeń, wydruk raportu z poziomu programu komputerowego. MCU42 jest automatycznie wyszukiwany przez program AFS42 i nie wymaga sterowników do poprawnego funkcjonowania.
Moduł MCU42 jest dostarczany wraz z centralą AFS42.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Urządzenie działa w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika. Praca MCU42 sprowadza się do konwersji danych przesyłanych z programu AFS42 przez interfejs USB na postać danych w formie sygnałów interfejsu RS485 oraz na konwersji w przeciwnym kierunku tj. konwersji sygnałów interfejsu RS485 na dane w protokole USB. MCU42 jest zasilany bezpośrednio z portu USB i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania. Poprawna praca urządzenia sygnalizowana jest miganiem kontrolki LED.

Centrala AFS42 zapewnia izolację galwaniczną złącza RS485 dzięki czemu moduł MCU42 (USB) jest odseparowany.

Przed połączeniem z centralą należy zezwolić na pracę z MCU42 w ustawieniach centrali przechodząc z głównego menu do menu USTAWIENIA\MMX MOŻLIWE i wybierając ustawienie W SYSTEMIE na wartość TAK dla jednego z podanych modułów MMX.

Moduł MCU42 poza konfiguracją centrali umożlwia także pobieranie (i wydruk) zdarzeń oraz zdalną pracę z centralą (przesłanie ekranu LCD i przycisków) z poziomu komputera.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie zasilania5V DC (z portu USB)
Pobór prądu40mA
Temperatura pracy0°C do +40°C
Wilgotność względnado 80% przy 40°C
Obudowatworzywo sztuczne
Wymiary56 x 47 x 27 mm
Masa z przewodami100g ± 5g

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55