AFS42
komunikacja i konfiguracja

Ustawienia konfiguracyjne systemu AFS42 mogą być wykonywane bezpośrednio z pulpitu centrali (z wykorzystaniem klawiszy i wyświetlacza na obudowie urządzenia) jak i za pomocą bezpłatnego programu komputerowego (z użyciem konwerterów: MCU42-USB  lub  MME42-Ethernet).

Konwerter MCU42 umożliwiający podłączenie centrali systemu AFS42 do komputera przy użyciu portu USB

Konwerter MME42 umożliwiający podłączenie centrali AFS42 do komputera przy użyciu standardu Ethernet (sieć LAN/WAN)

Po podłączeniu centrali do komputera możliwe jest pobranie (i wydruk) zdarzeń zarejestrowanych w pamięci centrali. Służy temu program AFS42 pracujący w systemie operacyjnym Windows.

Program AFS42 umożliwia podgląd stanu pracy centrali oraz zdalne używanie klawiszy panelu z poziomu PC.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882