GNP18
Gniazdo do systemów konwencjonalnych

Gniazdo GNP18 służy do podłączenia czujki OSD 23 do typowego systemu przeciwpożarowego. Oprócz właściwego zasilania czujki gniazdo GNP18 umożliwia podłączenie zewnętrznego wskaźnika zadziałania, oraz pozwala na łatwe odłączenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych – czyszczenie.

Budowa

Gniazdo GNP18 służy do podłączenia czujki OSD23 do typowego systemu przeciwpożarowego. Oprócz właściwego zasilania czujki gniazdo GNP18 umożliwia podłączenie zewnętrznego wskaźnika zadziałania, oraz pozwala na łatwe odłączenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych – czyszczenie.

Przed wkręceniem czujki OSD23 do gniazda GNP18 należy zwrócić uwagę na istniejącą blokadę zabezpieczającą przed niepowołanym wykręceniem czujki z gniazda. W celu usunięcia blokady należy wyłamać wypust (zaczep) w plastikowej obudowie gniazda (patrz rysunek gniazda poniżej).
Wykręcenie czujki zabezpieczonej blokadą w gnieździe wymaga użycia klucza i polega na wsunięciu klucza do specjalnego otworu na obwodzie czujki, uchwyceniu czujki dłonią w taki sposób aby dociskając dłoń do czujki powodować wsunięcie klucza do oporu (do powierzchni dolnej czujki) po czym obracając czujkę wyciągnąć z gniazda.

Producent nie przewiduje specjalnych czynności konserwujących. W zależności od warunków pracy urządzenia można okresowo skontrolować stan złączy śrubowych (poluzowane zaciski). Prace konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania i wyłączonym napięciu zasilającym urządzenia wykonawcze poprzez przekaźnik.

Gniazdo GNP 18 zbudowane jest jako element z tworzywa sztucznego wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie czujki OSD 23, przystosowany do montażu na suficie za pomocą np. kołków rozporowych w rozstawie 90mm. Obudowa posiada (zrealizowaną w postaci plastikowego zatrzasku) mechaniczną blokadę uniemożliwiającą wymontowanie czujki OSD 23 z gniazda bez użycia klucza. Rezygnacja z blokady polega na wyłamaniu plastikowego zatrzasku przed wkręceniem czujki.

Dane techniczne

Napięcie zasilania12-30V DC
Temperatura pracy-25°C do +55°C
Wymiary – średnica – wysokość102mm 21mm
Waga47g

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882