AFS42
Z jakich elementów zbudowany jest system przeciwpożarowy

Zasadniczym elementem systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru jest Centrala AFS42.

Centrala obsługuje do 100 adresów w linii dozorowej (czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły wejść/wyjść), umożliwia podłączenie urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalizatory optyczne, akustyczne, itp) i sterujących pracą urządzeniami wykonawczymi (urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające, itp.). Centrala AFS posiada wbudowany zasilacz oraz przestrzeń do zamontowania 2 akumulatorów żelowych 12V o maksymalnej pojemności 18Ah. Centrala może pracować samodzielnie tj. bez personelu obsługi (w pełni automatycznie) lub z jego udziałem (stałym lub okresowym).

Oprócz sygnalizowania o wykrytym pożarze, centrala AFS 42 umożliwia uruchomienie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych lub gaśniczych a także przekazanie sygnału alarmowego do najbliższej jednostki straży pożarnej.

 

Głównymi elementami przekazującymi z linii dozorowej do centrali sygnał pożarowy są czujki dymu i ciepła OSD63A oraz ręczne ostrzegacze pożarowe ROP42.

Czujka dymu OSD63A jest czujką optyczną i termiczną tzn. identyfikacja pożaru odbywa się poprzez analizę utraty przeźroczystości powietrza w komorze optycznej czujki i/lub szybki wzrost temperatury w otoczeniu czujki lub jej przekroczenie ponad ustawiony próg. Czujka nie posiada izotopów promieniotwórczych.

Czujka OSD63A jest czujką mikroprocesorową z możliwością konfiguracji wielu parametrów pracy za pomocą darmowego oprogramowania pracującego w środowisku Windows.

ROP42 jest przyciskiem pożarowym umożliwiającym ręczne ostrzeganie o zauważonym pożarze przez osoby znajdujące się jego okolicy.

Wszystkie elementy pracujące w linii, posiadające adres cyfrowy mogą posiadać również nazwę określającą lokalizację, pozwalającą precyzyjnie określić miejsce wystąpienia zagrożenia.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882