DONGLE USB OSD63
Moduł komunikacyjny USB

Moduł komunikacji DONGLE USB OSD63 umożliwia komunikację pomiędzy komputerem PC z zainstalowanym programem OSD63InstConf a czujką OSD63. Umożliwia tym samym konfigurowanie czujki, odczyt parametrów, DONGLE USB OSD63 jest automatycznie wyszukiwany przez program OSD63InstConf  i nie wymaga sterowników w systemie Windows.

Przy konfigurowaniu małej ilości czujek OSD63 – odizolowane przewody DONGLA docisnąć palcami do odpowiednich pól kontaktowych czujki (oba pola oznaczone + muszą być zwarte czerwonym przewodem DONGLA)

Przy konfigurowaniu większej ilości czujek OSD63 – odizolowane przewody DONGLA wprowadzić pod odpowiednie zaciski gniazda czujki.
Końcówki DONGLA (linki) wymagają użycia wkrętaka 4mm

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882