Czujki dymu – OSD23
Optyczna czujka dymu

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Optyczna czujka dymu OSD23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry elektryczne czujki OSD23 umożliwiają stosowanie jej z powodzeniem w systemach sygnalizacji pożaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, uniemożliwiającym jednocześnie dostanie się światła oraz owadów do wnętrza komory pomiarowej.
Konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.
Wnętrze komory jest oświetlane w odstępach 3 sekundowych silnymi błyskami światła podczerwonego wytworzonego przez specjalną laserującą diodę LED ustawioną pod takim kątem do osi detektora – diody PIN – aby światło z diody nie oświetlało bezpośrednio detektora. Stałe powtarzające się przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej powoduje przejście układu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 2V na minimum 1sec.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Napięcie dozorowania18V (12V-28V)
Prąd dozorowania (średni)35 μA
Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie)110 μA
Prąd alarmowania18 mA (przy 18V)
Temperatura pracy-22 C do +55 C
Wilgotność względna95% przy 40 C
Masa czujki150g
Zakres temperatur pracy-25°C do +70°C

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55