ASW45
Autonomiczny sterownik urządzeń wykonawczych

Autonomiczny sterownik ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania (poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika) urządzeń wykonawczych będących elementami systemu ppoż. takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe.

Urządzenia wykonawcze są włączane poprzez moduł po wykryciu dymu przez czujki OSD23 lub OSD63. Wyłączenie następuje po upływie około 30s od momentu gdy czujka przestanie sygnalizować obecność dymu.

Zasada działania

Sterowanie urządzeń wykonawczych następuje poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika. Pozycja kotwicy przekaźnika w stanie dozorowania jest ustalana zworką NC/NO – patrz dane techniczne.

Gdy przynajmniej jedna czujka podłączona do sterownika wykryje obecność dymu w powietrzu, nastąpi przełączenie kotwicy przekaźnika w stan alarmu. Czujka w stanie alarmu zwiększa pobór prądu w linii dozorowej z wartości 50uA do wartości 20mA.

Stan alarmu sygnalizowany jest świeceniem kontrolki AL. Po sygnale o alarmie dymowym z czujki moduł automatycznie resetuje linię dozorową o ile nie została przecięta zworka czerwona. Przecięcie czerwonej zworki spowoduje „zatrzaśnięcie” stanu alarmowania danej czujki – można wtedy stan alarmu skasować albo wyłączeniem zasilania albo za pomocą dołączonego do zacisków RESET przełącznika.

Po ustaniu zadymienia, kiedy czujka przestaje alarmować po resecie (lub autoresecie), styki przekaźnika pozostają w pozycji alarmowej jeszcze przez około 30sek o ile nie została przecięta zworka czarna – przecięcie tej zworki spowoduje brak „przeciągnięcia” alarmu na stykach przekaźnika.

Dołączenie do zacisków 1 i 2 (RĘCZNE WŁ. URZ.) – dowolnego przełącznika bistabilnego zwiernego umożliwia przełączanie na stałe przekaźnika ze stanu dozorowania w stan alarmowania. Pozwala to na niezależne od stanu czujek włączanie urządzenia wykonawczego.
Dołączenie do zacisków 5 i 6 (RESET) – dowolnego przełącznika monostabilnego zwiernego, umożliwia resetowanie stanu alarmu czujek – funkcja wykorzystywana jeżeli w sterowniku wyłączona zostanie funkcja autoresetu.

Stan styków przekaźnika w różnych stanach pracy urządzenia zależy od ustawienia zworki NC/NO dostępnej w postaci wysuniętej pętelki przewodu w kolorze niebieskim.

  • Ustawienie NC (fabryczne – zworka nie przecięta): bez zasilania zwarte styki 9 z 10 i 12 z 13, po podaniu zasilania zwarte styki 10 z 11 i 13 z 14, w czasie alarmu i sabotażu zwarte styki 9 z 10 i 12 z 13
  • Ustawienie NO (zworka przecięta): bez zasilania zwarte styki 9 z 10 i 12 z 13, po podaniu zasilania zwarte styki 9 z 10 i 12 z 13, w czasie alarmu i sabotażu zwarte styki 10 z 11 i 13 z 14

Sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe linii dozorowej. Zwarcie linii powoduje wyłączenie napięcia w linii, przełączenie przekaźnika w stan alarmu i ciągłe świecenie kontrolki SAB oraz miganie kontroli AL. Po usunięciu zwarcia sterownik automatycznie przejdzie w stan dozorowania.

Podobnie jak na zwarcie, sterownik reaguje na wyjęcie czujki z gniazda lub przerwę w linii – tzw. SABOTAŻ. Nastąpi wtedy przełączenie przekaźnika i ciągłe świecenie kontrolki SAB.         UWAGA ! W ostatnim gnieździe musi być zainstalowany opornik końcowy = 2,7kΩ.

Można wyeliminować przełączanie przekaźnika w sytuacji sabotażu lub zwarcia w linii poprzez przecięcie zworki żółtej – sygnalizacje kontrolkami pozostaną bez zmian.

Dane techniczne

Napięcie zasilania24V DC (10V – 28V)
Maksymalny pobór prądu: – startowy (60sek) – w stanie dozorowania – w stanie alarmu55 mA 15 mA (NO) 200 mA
Obciążalność styków przekaźnika230V/8A
Temperatura pracy-25°C do +55°C
Wilgotność względna80% przy 40°C
Wagaok. 100g

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882