AFS42
Centrala ppoż

AFS42 centrala ppoż

centrala przeciwpożarowa

AFS42 (widok z tyłu)

centrala ppoż tył

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Centrala ppoż AFS42 stanowi zasadniczy element, w oparciu o który można zbudować nowoczesny system sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru, oraz na automatyczne uruchomienia niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych. Centrala ppoż AFS42 została zaprojektowana z myślą o budowie systemu sygnalizacji pożarowej dostosowanego do konkretnego obiektu. W celu uzyskania potrzebnej ilości linii adresujących i wyjść dla urządzeń wykonawczych, można połączyć do pięciu central ppoż AFS42 w jeden system. Pozwala to także na budowę systemu rozproszonego, którego centrale połączone są tylko siecią RS485, a reszta połączeń ma charakter lokalny w obrębie każdej z central. Cały system jest zarządzany z jednej centrali nadrzędnej. W celu zwiększenia niezawodności, sieć RS485 jest prowadzona dwoma niezależnymi torami. Dodatkowo, w przypadku jednoczesnej awarii komunikacji, na obu torach centrale przechodzą w tryb pracy samodzielnej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Praca centralki ppoż AFS42 opiera się na wykonywaniu programów w trzech współpracujących ze sobą mikroprocesorach – na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci centralki przez instalatora. Kontrolowane są nieustannie trzy niezależne kanały informacyjne: stan linii dozorowej, stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centralki pozwala na grupowanie adresów w linii dozorowej w strefy, ustawianie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzanie opisów tekstowych dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centralki. W pracy mikroprocesorów centralki uwzględnione są wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych lub „zawieszeniem” programu. Centrala ppoż AFS42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów.

System sygnalizacji pożaru

System zbudowany z pięciu central posiada pięć linii dozorowych, 500 adresów i 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala ppoż AFS42 kontroluje obecność detektorów w linii (poprawną pracę) oraz stan alarmu danego detektora. Centrala ppoż AFS42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej adresowalnymi czujkami dymu i ciepła OSD63A oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. OSD63 i ROP42 zawierają układ adresujący z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w których stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Liczba stref definiowanych50
Możliwość pracy sieciowejtak – maksymalnie 5 central
Rodzaj centralkiadresowalna
Ilość wyjść przekaźnikowych4
Maksymalny prąd styków przekaźników1A/30V DC
Konfigurowane właściwości wyjść przekaźnikowych: – NC/NO – potencjałowe / bezpotencjałowe – nadzorowane / nie nadzorowane – możliwość wyciszeniatak / tak / tak / tak
Wielostopniowa organizacja alarmowaniatak
Alarmowanie współzależnetak
Pojemność licznika alarmów10 000 zdarzeń
Zegar czasu rzeczywistegotak +/- 2s na dobę
Liczba linii dozorowych1
Rodzaj linii dozorowejpętlowa
Maksymalna liczba elementów w linii100
Maksymalna liczba elementów w linii z uwzględnieniem linii bocznych120
Maksymalna liczba elementów w pojedynczej linii bocznej4
Napięcie linii dozorowej20V
Maksymalny prąd w stanie dozoru400mA
Dopuszczalna pojemność skuteczna linii100nF
Dopuszczalna indukcyjność linii0,1mH
Dopuszczalna rezystancja linii80Ohm
Izolator zwarć w obwodzie wyjściowym centralitak
Izolator zwarć w każdym elemencie liniowymtak
Ustawiane opóźnienia sygnałówtak
– oczekiwanie na potwierdzenie alarmuod 0 s do 40 min co 10s
– rozpoznanie zdarzenia po potwierdzeniuod 0 s do 40 min co 10s
– opóźnienie wysterowania wyjść alarmowychod 0 s do 40 min co 10s
Alarmowanie współzależnetak
Zegar czasu rzeczywistegotak +/- 2s na dobę
Zalecany kabel w linii dozorowejYnTKSYekw 1x2x0,8
Podłączenie ekranu kabla linii dozorowejjednostronnie do obudowy centrali
Zalecany kabel sygnałowyHLGs 2×1,0
Uziemienie obudowy centraliżyła PE przewodu zasilającego
Podłączenie ekranu kabla transmisji RS485jednostronnie do obudowy centrali
Wersja oprogramowania centraliAC5 AS5
Masa (bez akumulatorów)5,4 kg
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)403 x 231 x 115 mm

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55