AFS42
Centrala ppoż

AFS42 centrala ppoż

centrala przeciwpożarowa

AFS42 (widok z tyłu)

centrala ppoż tył

Opis produktu (rozwiń/zwiń)

Centrala ppoż AFS42 stanowi zasadniczy element, w oparciu o który można zbudować nowoczesny system sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru, oraz na automatyczne uruchomienia niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych. Centrala ppoż AFS42 została zaprojektowana z myślą o budowie systemu sygnalizacji pożarowej dostosowanego do konkretnego obiektu. W celu uzyskania potrzebnej ilości linii adresujących i wyjść dla urządzeń wykonawczych, można połączyć do pięciu central ppoż AFS42 w jeden system. Pozwala to także na budowę systemu rozproszonego, którego centrale połączone są tylko siecią RS485, a reszta połączeń ma charakter lokalny w obrębie każdej z central. Cały system jest zarządzany z jednej centrali nadrzędnej. W celu zwiększenia niezawodności, sieć RS485 jest prowadzona dwoma niezależnymi torami. Dodatkowo, w przypadku jednoczesnej awarii komunikacji, na obu torach centrale przechodzą w tryb pracy samodzielnej.

Zasada działania (rozwiń/zwiń)

Praca centralki ppoż AFS42 opiera się na wykonywaniu programów w trzech współpracujących ze sobą mikroprocesorach – na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci centralki przez instalatora. Kontrolowane są nieustannie trzy niezależne kanały informacyjne: stan linii dozorowej, stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centralki pozwala na grupowanie adresów w linii dozorowej w strefy, ustawianie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzanie opisów tekstowych dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centralki. W pracy mikroprocesorów centralki uwzględnione są wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych lub „zawieszeniem” programu. Centrala ppoż AFS42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów.

 

System sygnalizacji pożaru

System zbudowany z pięciu central posiada pięć linii dozorowych, 500 adresów i 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala ppoż AFS42 kontroluje obecność detektorów w linii (poprawną pracę) oraz stan alarmu danego detektora. Centrala ppoż AFS42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej adresowalnymi czujkami dymu i ciepła OSD63A oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. OSD63 i ROP42 zawierają układ adresujący z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w których stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Rolą systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, jest kontrola pracy urządzeń odpowiedzialnych za ochronę budynku przed pożarem, a także monitorowanie układów, odpowiedzialnych za minimalizację zagrożeń z nim związanych. Jak jest on zbudowany i jakim regulacjom prawnym podlega?

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej – zadania i zastosowanie

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej nie są obowiązkowe dla każdego budynku. To, czy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich zainstalowania, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Podstawowym zadaniem stawianym przez układy SSP, jest wczesne wykrycie pożaru, jego ugaszenie, a także zminimalizowanie strat, związanych z jego wystąpieniem. Oprócz podstawowych elementów gaśniczych, systemy sygnalizacji przeciwpożarowej są wyposażane w specjalne zestawy czujników, charakteryzujących się działaniem wielopłaszczyznowym a także układy oddymiania, czy zestawy nagłaśniające. Dzięki temu, instalacje te nie tylko spełniają swoją podstawową rolę, ale też minimalizują ryzyko powstania fałszywych alarmów.

Budowa systemu sygnalizacji pożaru w pigułce

Choć układy SSP mają zwykle konstrukcję modułową, którą można rozbudowywać o wiele różnych urządzeń peryferyjnych, ich podstawową strukturę można scharakteryzować w oparciu o kilka specyficznych dla nich elementów:

1. Centrala – to w pełni zautomatyzowany zespół przetworników, którego zadaniem jest zebranie informacji z jednej lub kilku pętli sygnałowych. W niektórych centralach (na jednej pętli) można podłączyć nawet kilkaset czujników i elementów wykonawczych. Ze względu na pełnioną rolę, centralki dysponują własnym układem zasilania, opartym najczęściej na bezpiecznie zabudowanych ogniwach akumulatorowych.

2. Zewnętrzne pola obsługi – to forma sterowników, umożliwiających zdalne (poprzez magistralę) sterowanie centralką macierzystą. Podzespoły te sprawdzają się zwłaszcza w sytuacjach, gdy zarządzanie układem „na miejscu”, nie jest z różnych powodów możliwe.

3. Czujniki – mogą mieć dowolną formę. Niektóre wykrywają dym na podstawie zmian w strumieniu świetlnym, inne z kolei pracują w oparciu o promieniowanie podczerwone a jeszcze inne analizują zmiany w temperaturze otoczenia. Czujki mogą łączyć się z centralką za pomocą przewodów, bądź bezprzewodowo.

4. System monitoringu – systemy sygnalizacji przeciwpożarowej bardzo często posiadają dodatkowe instalacje monitorujące, działające w oparciu o telewizję przemysłową CCTV. Powiązanie ich z systemem czujek, pozwala na szybkie nakierowanie kamery na punkt, w którym prawdopodobnie występuje zwiększone zagrożenie pożarowe.

5. Zestawy powiadamiające i nagłaśniające – to systemy, w których zapisane są podstawowe komendy, których odtwarzanie jest uzależnione od bieżącej sytuacji pożarowej. Podobnie jak centralki, również i one muszą posiadać dodatkowe układy zasilające, działające nawet w przypadku długotrwałego braku zasilania.

Wymagania techniczne i prawne dotyczące systemów sygnalizacji pożaru

Wszystkie regulacje techniczne dotyczące działania instalacji SSP, są zdefiniowane w normie PKN-CEN TS 54-14. Dotyczą one zarówno usytuowania poszczególnych komponentów systemu, jak i sposobów rozmieszczenia odpowiednich czujników. W normie określono również częstotliwość kontroli instalacji, z uwzględnieniem parametrów poszczególnych czujek, jak również zainstalowanych central.

Od strony prawnej, instalacja systemów sygnalizacji przeciwpożarowej uzależniona jest od zapisów w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. Najważniejsze kryteria, jakie należy uwzględnić, to powierzchnia budynku i liczba osób, która w nich przebywa. Przykładowo, SSP powinno być zainstalowane w budynkach jednokondygnacyjnych, których powierzchnia to, co najmniej 5000 metrów kwadratowych i wielokondygnacyjnych, których powierzchnia wynosi, co najmniej 2500 metrów kwadratowych.

Dlaczego warto mieć system sygnalizacji przeciwpożarowej

Choć nie każdy jest zobowiązany do zamontowania systemów instalacji przeciwpożarowej, ich montaż (nawet w bardzo uproszczonej formie) korzystnie wpływa na bezpieczeństwo osób i samego mienia. Co więcej, niektóre firmy ubezpieczeniowe uzależniają podpisanie umowy, od posiadania takiego systemu w ubezpieczanym budynku.

Dane techniczne (rozwiń/zwiń)

Liczba stref definiowanych50
Możliwość pracy sieciowejtak – maksymalnie 5 central
Rodzaj centralkiadresowalna
Ilość wyjść przekaźnikowych4
Maksymalny prąd styków przekaźników1A/30V DC
Konfigurowane właściwości wyjść przekaźnikowych: – NC/NO – potencjałowe / bezpotencjałowe – nadzorowane / nie nadzorowane – możliwość wyciszeniatak / tak / tak / tak
Wielostopniowa organizacja alarmowaniatak
Alarmowanie współzależnetak
Pojemność licznika alarmów10 000 zdarzeń
Zegar czasu rzeczywistegotak +/- 2s na dobę
Liczba linii dozorowych1
Rodzaj linii dozorowejpętlowa
Maksymalna liczba elementów w linii100
Maksymalna liczba elementów w linii z uwzględnieniem linii bocznych120
Maksymalna liczba elementów w pojedynczej linii bocznej4
Napięcie linii dozorowej20V
Maksymalny prąd w stanie dozoru400mA
Dopuszczalna pojemność skuteczna linii100nF
Dopuszczalna indukcyjność linii0,1mH
Dopuszczalna rezystancja linii80Ohm
Izolator zwarć w obwodzie wyjściowym centralitak
Izolator zwarć w każdym elemencie liniowymtak
Ustawiane opóźnienia sygnałówtak
– oczekiwanie na potwierdzenie alarmuod 0 s do 40 min co 10s
– rozpoznanie zdarzenia po potwierdzeniuod 0 s do 40 min co 10s
– opóźnienie wysterowania wyjść alarmowychod 0 s do 40 min co 10s
Alarmowanie współzależnetak
Zegar czasu rzeczywistegotak +/- 2s na dobę
Zalecany kabel w linii dozorowejYnTKSYekw 1x2x0,8
Podłączenie ekranu kabla linii dozorowejjednostronnie do obudowy centrali
Zalecany kabel sygnałowyHLGs 2×1,0
Uziemienie obudowy centraliżyła PE przewodu zasilającego
Podłączenie ekranu kabla transmisji RS485jednostronnie do obudowy centrali
Wersja oprogramowania centraliAC5 AS5
Masa (bez akumulatorów)5,4 kg
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)403 x 231 x 115 mm

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55